u postupku davanja koncesija (pravno savjetovanje,  izrada ponuda i sastavljanje dokumentacije, studija, pravna zaštita u postupcima davanja koncesije), izrada dokumentacije za nadmetanje davateljima koncesije.