Odvjetnik dr.sc. Sonja Vizjak radi kao odvjetnik od 2008.g., a klijenti su joj domaće i strane pravne i fizičke osobe. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2004.g. s nagradom rektora za najboljeg studenta, dok je 2006.g. položila pravosudni ispit sa izvrsnim uspjehom.

Magistrirala je 2007.g. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na poslijediplomskom studiju Pravo mora s temom Ugovor o osiguranju jahti – poredbeni prikaz engleskih Institutskih klauzula za osiguranje jahti i općih uvjeta osiguranja hrvatskih osiguravatelja. Doktorirala je 2011.g. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na temu Građanskopravni aspekti uređenja voda i vodnog dobra.