O nama

O nama

Odvjetnik dr.sc. Sonja Vizjak radi kao odvjetnik od 2008.g., a klijenti su joj domaće i strane pravne i fizičke osobe. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2004.g. s nagradom rektora za najboljeg studenta, dok je 2006.g. položila ...

Read More

Radovi

Pravo na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.47, 1/2010, Split, 2010.g. PREUZMITE PDF Kaznenopravna zaštita mora od onečišćenja s brodova u pravu Europske Uniji Naše more, 57(3-4)/2010, Dubrovnik, 201...

Read More