Pretpostavke odgovornosti za naknadu štete zbog onečišćavanja okoliša – prikaz sudske prakse
Hrvatska pravna revija broj 2, 2007.g.